HPM-SYM
Badania i symulacje skutków oddziaływania impulsów HPM
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Konsorcjum realizujące Projekt:
Lider Konsorcjum: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Katedra Teleinformatyki i Telekomunikacji (W4/K3)
Konsorcjanci: Politechnika Warszawska, Akademia Marynarki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wojskowy Instytut Techniczny, PIT-RADWAR S.A. i QWED Sp. z o.o.
Kwota dofinansowania: 39 765 633,01 zł
Kierownik Projektu: dr hab. inż. Piotr Słobodzian
Okres realizacji: 29.12.2016 - 28.12.2023
W firmie QWED Sp. z o.o. realizowany jest projekt pod nazwą: "Badania i symulacje skutków oddziaływania impulsów HPM" realizowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej". Celem projektu jest:
opracowanie metodyki oceny odporności SpW, związanego z teleinformatycznymi systemami zarządzania polem walki, na narażenia oddziaływania za pomocą impulsów HPM,
opracowanie wytycznych do projektowania SpW w zakresie odporności na narażenia związane z oddziaływaniem impulsów HPM,
opracowanie platformy informatycznej, tj. oprogramowania komputerowego, do symulacji skutków oddziaływania impulsów HPM na teleinformatyczne systemy zarządzania polem walki.