I4BAGS
Zastosowanie techniki implantacji jonów na potrzeby innowacyjnej modyfikacji granic międzyfazowych w bateriach i przyrządach grafenowych

ang. Ion Implantation for Innovative Interface modifications in BAttery and Graphene-enabled Systems
Konkurs/Call: M-ERA.NET Call 2021
Instytucja finansująca/Financing Agency: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju / National Centre for Research and Development
Krajowe Konsorcjum realizujące Projekt/ National Consortium:
Lider Konsorcjum/Consortium Leader: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Ł-IMiF)
Konsorcjanci/Consortium: QWED Sp. z o.o.
Konsorcjum międzynarodowe/International Consortium:
Lider Konsorcjum/Consortium Leader: Lukasiewicz-Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (L-IMiF) (PL)
Partnerzy/Partners:
Poland: QWED Sp. z o.o.
Belgium (Wallonia): Materia Nova R&D Center, IONICS SA
Duration: 01.09.2022 - 31.08.2025
Details coming soon…